Stypendia, Nagrody, Wyróżnienia
W kończącym się roku szkolnym tradycyjnie wnioskujemy o nagrody, stypendia i wyróżnienia dla najlepszych uczniów w szkole. Jak co roku przyznaje je Prezydent Miasta Bolesławiec, Starosta Bolesławiecki, Wójt Gminy Bolesławiec i Dyrektor Szkoły.

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta otrzymają:

1. Katarzyna Marusiak - nagroda i wyróżnienie

2. Julia Klementowska - nagroda i wyróżnienie

3. Magdalena Kiedel - nagroda i wyróżnienie

4. Aurelia Serdiukow - nagroda i wyróżnienie

5. Nikola Lechowska - nagroda i wyróżnienie

6. Maja Ziółkowska - nagroda

7. Przemysław Sulich - wyróżnienie

8. Sebastian Jakubiak - wyróżnienie

9. Kacper Jaworski - wyróżnienie

 

Należało spełnić następujące warunki: średnia ocen powyżej 5,1, laureat I m. konkursów co najmniej szczebla powiatowego, średnia z egzaminu gimnazjalnego powyżej 75%.

Nagrody Starosty Bolesławieckiego otrzymali:

1. Katarzyna Marusiak

2. Przemysław Sulich

3. Aurelia Serdiukow

4. Magdalena Kiedel

5. Wiktoria Nawara

6. Nikola Lechowska

7. Maja Małkowska

8. Julia Klementowska

Nagrody otrzymali laureaci konkursów powiatowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Stypendium Wójta Gminy Bolesławiec otrzymają:

1. Daniel Gil

2. Arletta Kozińska

3. Przemysław Sulich

4. Marcel Michnowski - sport

Warunki otrzymania stypendium: średnia ocen powyżej 4,9, laureaci konkursów co najmniej szczebla powiatowego, średnia z egzaminu gimnazjalnego powyżej 85%.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymają:

Za wybitne osiągnięcia

1. Katarzyna Marusiak

2. Przemysław Sulich

3. Julia Klementowska

4. Magdalena Kiedel

5. Sebastian Jakubiak

6. Kacper Jaworski + sport

Za szczególne osiągnięcia w ruchu olimpijskim i sporcie, średnia ocen powyżej 4,75

1. Lenka Szymecka + sport

2. Aurelia Serdiukow

3. Nikola Lechowska

4. Wiktoria Nawara

5. Arletta Kozińska

6. Denise Laudani

7. Amelia Tur

8. Natalia Piotrowska

9. Zuzanna Matuła

10.Daniel Gil

11.Maja Małkowska

12.Aleksandra Muniak

13.Maja Ziółkowska

14.Natalia Michaluk

15.Wiktor Kowalczyk

16.Marcel Michnowski + sport

17.Natalia Wieczorek

18.Alicja Gołębiowska + sport

19.Wiktoria Twardowska + sport

20.Jakub Kocełuch + sport

21.Angelika Mariowska

22.Jakub Dudziak

23.Emilia Drozda

Przez pryzmat zdobytych stypendiów, nagród i wyróżnień należy stwierdzić, że mijający rok szkolny był rokiem wyjątkowym stąd

g r a t u l a c j e dla uczniów, całego grona pedagogicznego i rodziców.

 

 Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec zostaną wręczone 22.06.br. o godz. 10.oo w BOK MCC, Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec 23.06.br. o godz.14.oo w Centrum Kultury w Kruszynie.