Najlepszy w Powiecie
Tegoroczny absolwent I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu Przemysław Sulich zostanie nagrodzony na uroczystej Gali "Zdolny Powiat" jako najlepszy absolwent gimnazjum. Uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bolesławieckiego odbędzie się dnia 27 października br. o godz.16.30 w Teatrze Starym w Bolesławcu.

Nagrodę otrzyma jako jedyny absolwent z terenu naszego powiatu. To wysokie wyróżnienie jest efektem najlepiej zdanego egzaminu gimnazjalnego (97% trafnych odpowiedzi), wysokiej średniej ocen końcowych na świadectwie (śr. ocen 5,8) oraz wybitnych osiągnięć w naukowym ruchu olimpijskim.

Należy podkreślić, że Przemek jest stypendystą Wójta Gminy Bolesławiec, został również nominowany do Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Aktualnie jest uczniem klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu o profilu biologiczno-chemicznym.

Życzymy sukcesów w nowej szkole.